.

მშენებლობა

სამშენებლო კომპანია „არალი“-ს საქმიანობის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება მშენებლობაა. კომპანიას გააჩნია რესურსები და სამშენებლო საქმის მენეჯმენტის მრავალწლიანი გამოცდილება და ნებისმიერი ტიპის მშენებლობის რეგულირების უნარი. ახორციელებს ხარისხიან სამშენებლო მასალების შესყიდვას, ითვალისწინებს ფასადურ ვიზუალს, ასრულებს დამკვეთის მოთხოვნას სტანდარტების შესაბამისად. იცავს შრომის კანონს.

                კომპანიის უპირატესი პრიორიტეტებია ხარისხი, ინოვაციური მიდგომა, ნდობის ფაქტორი, სამშენებლო საქმის ცოდნა, შრომის უსაფრთხოების დაცვა, ტექნიკური აღჭურვილობა, ჯგუფური მუშაობა, კომუნიკაბელობა.

                სამშენებლო სფერო რომელსაც „არალი“ ახორციელებს, მოიცავს შემდეგს:

  • გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია;
  • წყალსაცავების, წყლის გამწმენდი ნაგებობების, მარეგულირებელი სისტემების და პუნქტების მშნებლობა რეაბილიტაცია.
  • ხიდების მშენებლობა, რეაბლიტაცია;
  • საყრდენი კედლების მშენებლობა; რეაბილიტაცია;
  • ბეტონსამაგრი სამუშაოები;
  • ნაპირსამაგრი სამუშაოები;
  • წყალ-კანალიზაციის სისტემების, მშენებლობა, რეაბლიტაცია;

        შ.პ.ს. „არალი“ პასუხისმგებლობით ეკიდება სამუშაოების დაჩქარებულ-ხარისხიან შესრულებას. იცავს დაკვეთისა და შემსრულებლის სახელშეკრულებო მოთხოვნებს. ითვალისწინებს ყველა საჭირო საკანონმდებლო აქტებს.

ტექნიკის გაქირავება

                სამშენებლო კომპანია აღჭურილია თანამდეროვე ტექნიკით. ტექნიკას ოპერირებენ კვალიფიციური ოპერატორები. კომპანია კუთვნილ ტექნიკურ აღჭურვლბას იყენებს არამარტო ფირმის პროექტების შესასრულებლად, არამედ მოთხოვნის შემთხვევაში ახორციელებს მის გაქირავებას სხვა კომპანიებზე.