რატომ შ.პ.ს. “არალი”?


 ეს არის ეკოლოგიაზე ზრუნვა

შ.პ.ს.  „არალი“ ცდილობს ერთ-ერთი ლიდერი გახდეს ეკოლოგიური სამუშაოების განხორიელებაში, გარემოს დაცვის ნორმების გათვალისწინებით.


 ეს არის დაცული უსაფრთხოება

კომპანიის ხელმძღვანელების მთავარი ორიენტირი სამუშაოების უსაფრთხოდ წარმართვაა, რაც წარმატებით ხორციელდება. დაცულია უსაფრთხოების სათანადო ტექნიკური დოკუმენტაცია.


ეს არის პროექტების კარგი მართვა

პრექტების მართვა კომპლექსურად აერთიანებს შ.პ.ს „არალი“-ს საქმიანობის ყველა სფერსო. იქმნება ჯგუფი, რომელიც ახორციელებს არსებულ პროექტებს და პასუხსიმგებელია მასზე.

უმაღლესი ხარისხის შესრულება

დაკომპლექტებულია მაღალკვალიფიციური კადრით, გამოდილი სპეციალისტებით, ინჟინრებით, პრაქტიკოსებით, პერსონალი გამოირჩევა კომუნიკაბელური თვისებებით. მაღალტექნოლოგიური კომუნიკაციების მეშვეობით წარმატებით ხორციელდება მშენებლობების დისტანციური მართვა საქართველოს მასშტაბით, განურჩევლად ობიექტის მდებარეობისა. გააჩნია მძლავრი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, მანქანა-მოწყობილობების პარკი, საჭირო ინვენტარი და აღჭურვილობა.